In veel gevallen is de Interne Audit functie geen fulltime functie. Daarom kan het verstandig zijn een auditor in te huren die de interne audits afneemt.

Het uitvoeren van interne audits is een verplicht onderdeel in iedere managementsysteemnorm, Een ‘must’ dus voor iedere organisatie die gecertificeerd wil worden én blijven voor ISO 9001, ISO 14001ISO27001 of elke andere norm waar ‘Plan-Do-Check-Act’ centraal staat.

Voorafgaand aan de formele initiële certificeringsaudit moet je als organisatie door middel van interne audits namelijk zelf hebben vastgesteld dat je managementsysteem naar behoren functioneert. Nadat een certificering is behaald, dien je periodiek (minimaal jaarlijks) interne audits uit te blijven voeren. Met interne audits verzamel je als organisatie ‘bewijs’ om aan te tonen dat je ‘in control’ bent én signaleer je verbeterpunten. Zo vormen de uitkomsten van interne audits input voor aanpassing van je beleid,  doelstellingen en beheersmaatregelen en daarmee voor continue verbetering.

QC kan naast de ondersteuning voor het behalen van een ISO-certificaat ook de jaarlijkse, verplichte, interne audits uitvoeren voor o.a. ISO 9001, 27001 en 14001.