1. Nulmeting
 2. Inrichten
 3. Verrichten
 4. Beoordelen
 5. Certificeren

Na de Nulmeting komt het echte werk, de inrichting. Het inrichten van een managementsysteem voor kwaliteit, informatiebeveiliging of milieu doet QC samen met de medewerkers waarbij uw organisatie zowel inhoudelijk als qua projectplanning op een praktische wijze begeleidt wordt richting de certificering. Zo zorgen we er samen voor dat voldaan wordt aan de eisen van de gekozen norm én dat deze daadwerkelijk onderdeel wordt van uw dagelijkse bedrijfsvoering en niet de norm maar de primaire processen van de organisatie centraal staan.

Van de inventarisatie, implementatie tot aan de voorbereiding op de externe audit. Met behulp van een beproefde methode wordt het managementsysteem geheel volgens de eisen van de gewenste norm ingericht en heeft u inzicht in de risico’s en kansen voor procesoptimalisatie. Op de complexe onderdelen ondersteunt QC u uiteraard intensief met haar kennis en ervaring. 

QC biedt u daarbij een sjabloonhandboek met alle door de norm vereiste processen en sjabloondocumenten.

De volgende onderdelen maken deel uit van deze inrichtingsfase:

 • Introductie van de gewenste norm bij de betrokken medewerkers
 • Vaststellen kritieke stakeholders en context in relatie tot de norm
 • Opstellen primaire processen
 • Inrichten risico-dossier
 • Opstellen vereiste registers zoals wet- en regelgeving, verbeteringen en afwijkingen
 • Vaststellen functies en rollen in de organisatie in relatie tot de norm
 • Opstellen van de vereiste documenten zoals het beschrijven van de processen en documentatie, QC heeft hier sjablonen voor beschikbaar.
 • Beoordelen de documentatie op volledigheid en inhoud.

Na deze Inrichtingsfase volgen nog de fase van Verrichten  en Beoordelen

Duur inrichting

Het behalen van een ISO-certificaat is al mogelijk binnen 4-6 maanden, dit is afhankelijk van diverse factoren o.a. de omvang van de organisatie en de mate waarin er al een en ander is ingericht. QC informeert u hier graag over.

Wilt u direct vrijblijvend een kennismakingafspraak plannen? Neem dan contact op via +316-11063205.