1. Nulmeting
 2. Inrichten
 3. Verrichten
 4. Beoordelen
 5. Certificeren

QC verricht altijd een nulmeting als eerste stap om te bepalen wat er nodig is om een ISO-certificaat te behalen. Tijdens de nulmeting wordt voornamelijk informatie uit de organisatie opgehaald om o.a. het volgende te kunnen bepalen:

 • Vaststellen van de scope (wat is van toepassing)
 • Bepalen gaps tussen bestaande maatregelen en normeisen
 • Vaststellen benodigde capaciteit en rolverdeling tijdens het certificeringstraject
 • Opstellen van het certificeringsplan met planning en rolverdeling.

Duur nulmeting

 

 • Gemiddeld vraagt een nulmeting 1-5 dagen. Het exacte aantal dagen is afhankelijk van het aantal normen, de omvang en complexiteit van de organisatie. Hierbij een indicatie:
  • Een nulmeting bij een organisatie van 5 tot 10 medewerkers die één norm willen implementeren vraagt doorgaans 1 dag.
  • Een organisatie van 10-50 medewerkers die één norm wil implementeren moet rekening houden met 2 à 3 dagen.
  • Grotere organisaties (met veel processen) of implementatie van meerdere normen brengt het aantal dagen richting de 5.