Voorafgaand aan de formele externe audit moet je als organisatie door middel van interne audits zelf hebben vastgesteld dat je maangementsysteem naar behoren functioneert. Nadat een certificering is behaald, dien je periodiek (minimaal jaarlijks) interne audits uit te blijven voeren. Met interne audits verzamel je als organisatie ‘bewijs’ om aan te tonen dat je ‘in control’ bent én signaleer je verbeterpunten. Zo vormen de uitkomsten van interne audits input voor aanpassing van je beleid, doelstellingen en beheersmaatregelen en daarmee voor continue verbetering.

In veel gevallen is de interne auditor functie geen fulltime functie, Daarnaast mag je als interne auditor nooit onderdelen van het managementsysteem of processen toetsen waar je zelf voor verantwoordelijk bent. daarom kan het verstandig zijn een onpartijdige en objectieve auditor in te huren die de jaarlijkse interne audits afneemt. Quality Concern neemt deze taak graag van u over.

Het uitvoeren van interne audits is een verplicht onderdeel van het certificeringstraject. Een ‘must’ dus voor iedere organisatie die gecertificeerd wil worden én blijven voor ISO9001, ISO 14001, ISO 27001 of elke andere norm waar ‘Plan-Do-Check-Act’ centraal staat.