Een onafhankelijke externe auditor van een certificerende instelling toetst uw managementsysteem, met als doel een certificaat af te geven. Quality Concern adviseert u graag over de diverse certificerende instanties.

Een externe audit bestaat uit twee onderdelen:

  • De beoordeling op volledigheid en juistheid van de documentatie
  • Interviews waarbij de auditor de werking van het managementsysteem beoordeelt.

Concern kunt u de externe audit zonder zorgen tegemoet zien!