Maak kwaliteit meetbaar en controleerbaar!

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteit en kunnen we beschouwen als de basisnorm. Deze norm bevat alle eisen die gesteld worden aan een gestandaardiseerd kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dat maakt kwaliteit meetbaar en controleerbaar.

Goede en constante kwaliteit leveren is erg belangrijk, klanten worden niet graag verrast door fouten en defecte producten. ISO 9001 helpt om de kwaliteit te verhogen en is hét hulpmiddel om kwaliteit systematisch te verbeteren. Bovendien wordt een kwaliteitscertificaat steeds vaker gevraagd door opdrachtgevers. Met een ISO 9001 certificaat toon je aan dat jouw bedrijf haar kwaliteitsmanagement goed op orde heeft.